XV Escola Permanent sobre Immigració. Primavera 2011
Març 2011

XIII Seminari d'Iniciació al Pensament de Marx i Engels. Primavera 2011
Març 2011

XV Escola Permanent sobre Perspectiva de Gènere. Primavera 2011
Abril 2011

Organitza: Fundació Pere Ardiaca i Departament d’Història de la Filosofia de la Cultura de la Facultat de Filosofia de la UB

http://activitats.fpereardiaca.cat/2010/11/inscripcio-oberta-2011-escola-sobre.html
Tw
Fb
G+